Download Robert.betz. .Nori.buti.Normalus.ar.Laimingas.2012.LT PDF

TitleRobert.betz. .Nori.buti.Normalus.ar.Laimingas.2012.LT
File Size3.2 MB
Total Pages194
Table of Contents
              Nori būti normalus ar laimingas?
	Turinys
	Pratarmė
	Įvadas
	Normalus žmogus miega, bet mano gyvenąs
	Kaip šuo narve
	Išvarymas iš nekaltumo rojaus
	Liaukis būti auka!
	Kas negerai tavo gyvenime?
	Baik kovoti su gyvenimu
	Baimė - normalaus žmogaus gyvenimo eliksyras
	Be savo praeities tu iškart laisvas
	Taip nedaroma!
	Kaip tau ne gėda!
	Reklamantas ir užsispyrėlis
	Normalus vyras
	Visiškai normali moteris
	Pagaliau susitvarkyk savo gyvenimą
	Tu - pats svarbiausias asmuo gyvenime
	Sveikata - ne laimingas atsitiktinumas, o liga - ne likimas
	Mylėk savo jausmus - jie tavo vaikai
	Plačiai atverk duris į savo laisvę
	Panaudok savo nevidoną angelą taikai savyje
	Atleisk sau ir tapk taikdariu
	Kodėl darai tai, ką darai?
	Išgyvenk vyriškąjį bei moteriškąjį pradą ir rask saiką
	Rūpinkis savo reikalais
	Motinos, tėvai, pagaliau paleiskite savo vaikus!
	Nieko nelieka normalaus!
	Mylėk pats save Ir būsi laisvas!
	Nurodymai, vedantys į naują laimingą gyvenimą
		i.	Skirk laiko sau ir kelionei į savo vidų
		2.	Prisiimk atsakomybę už visus savo kūrinius ir įveik bejėgiškumo jausmą
		3.	Pripažink ir gerbk viskąy kas šiuo metu yra tavo gyvenime
		4.	Tapk stebėtoju to, kas vyksta tavo gyvenime
		5.	Surašyk savo svarbiausias mintis ir įsitikinimus
			6.	Atsiverk naujam mąstymui apie save patį ir meilei sau
			7.	Atleisk sau pačiam ir nebesmerk savęs
			8.	Išsilaisvink nuo vaikystės nesutarimų su tėvu ir motina
			9.	Perkeisk mergaitę ar berniuką savyje
			įo. Susitaikyk su visais buvusiaisiais, broliais ir seserimis
			ii.	Nemalonius jausmus pakeisk juos pripažindamas
			12.	Dar kartą tark sau ir savo gyvenimui ryžtingą taip
			13.	Išsilaisvink iš priesaikų, pažadų ir įsipareigojimų
			14.	Sąmoningai pasirink iš naujo, apsispręsk iš naujo!
			Apie norų tenkinimo ir tikslo siekimo nesąmonę
			Išsivaduok iš savo dienų streso
			Kaip tapti naujuoju vyru
			Kaip tapti naująja moterimi
			Užuot mėgdžiojęs, gyvenk savo gyvenimą
			Epilogas
			Padėkos žodis
				Robert Betz Nori būti normalus ar laimingas?
		r** w “ki“srpm*" k"k”"nas
            

Similer Documents