Download Hitchcock PDF

TitleHitchcock
PublisherAFA Yayıncılık
CategoryArts - Film
Author
Language
File Size6.8 MB
Total Pages350
Table of Contents
              a - 0001
a - 0002
a - 0003
a - 0004
a - 0005
a - 0006
a - 0007
a - 0008
a - 0009
a - 0010
a - 0011
a - 0012
a - 0013
a - 0014
a - 0015
a - 0016
a - 0017
a - 0018
a - 0019
a - 0020
a - 0021
a - 0022
a - 0023
a - 0024
a - 0025
a - 0026
a - 0027
a - 0028
a - 0029
a - 0030
a - 0031
a - 0032
a - 0033
a - 0034
a - 0035
a - 0036
a - 0037
a - 0038
a - 0039
a - 0040
a - 0041
a - 0042
a - 0043
a - 0044
a - 0045
a - 0046
a - 0047
a - 0048
a - 0049
a - 0050
a - 0051
a - 0052
a - 0053
a - 0054
a - 0055
a - 0056
a - 0057
a - 0058
a - 0059
a - 0060
a - 0061
a - 0062
a - 0063
a - 0064
a - 0065
a - 0066
a - 0067
a - 0068
a - 0069
a - 0070
a - 0071
a - 0072
a - 0073
a - 0074
a - 0075
a - 0076
a - 0077
a - 0078
a - 0079
a - 0080
a - 0081
a - 0082
a - 0083
a - 0084
a - 0085
a - 0086
a - 0087
a - 0088
a - 0089
a - 0090
a - 0091
a - 0092
a - 0093
a - 0094
a - 0095
a - 0096
a - 0097
a - 0098
a - 0099
a - 0100
a - 0101
a - 0102
a - 0103
a - 0104
a - 0105
a - 0106
a - 0107
a - 0108
a - 0109
a - 0110
a - 0111
a - 0112
a - 0113
a - 0114
a - 0115
a - 0116
a - 0117
a - 0118
a - 0119
a - 0120
a - 0121
a - 0122
a - 0123
a - 0124
a - 0125
a - 0126
a - 0127
a - 0128
a - 0129
a - 0130
a - 0131
a - 0132
a - 0133
a - 0134
a - 0135
a - 0136
a - 0137
a - 0138
a - 0139
a - 0140
a - 0141
a - 0142
a - 0143
a - 0144
a - 0145
a - 0146
a - 0147
a - 0148
a - 0149
a - 0150
a - 0151
a - 0152
a - 0153
a - 0154
a - 0155
a - 0156
a - 0157
a - 0158
a - 0159
a - 0160
a - 0161
a - 0162
a - 0163
a - 0164
a - 0165
a - 0166
a - 0167
a - 0168
a - 0169
a - 0170
a - 0171
a - 0172
a - 0173
a - 0174
a - 0175
a - 0176
a - 0177
a - 0178
a - 0179
a - 0180
a - 0181
a - 0182
a - 0183
a - 0184
a - 0185
a - 0186
a - 0187
a - 0188
a - 0189
a - 0190
a - 0191
a - 0192
a - 0193
a - 0194
a - 0195
a - 0196
a - 0197
a - 0198
a - 0199
a - 0200
a - 0201
a - 0202
a - 0203
a - 0204
a - 0205
a - 0206
a - 0207
a - 0208
a - 0209
a - 0210
a - 0211
a - 0212
a - 0213
a - 0214
a - 0215
a - 0216
a - 0217
a - 0218
a - 0219
a - 0220
a - 0221
a - 0222
a - 0223
a - 0224
a - 0225
a - 0226
a - 0227
a - 0228
a - 0229
a - 0230
a - 0231
a - 0232
a - 0233
a - 0234
a - 0235
a - 0236
a - 0237
a - 0238
a - 0239
a - 0240
a - 0241
a - 0242
a - 0243
a - 0244
a - 0245
a - 0246
a - 0247
a - 0248
a - 0249
a - 0250
a - 0251
a - 0252
a - 0253
a - 0254
a - 0255
a - 0256
a - 0257
a - 0258
a - 0259
a - 0260
a - 0261
a - 0262
a - 0263
a - 0264
a - 0265
a - 0266
a - 0267
a - 0268
a - 0269
a - 0270
a - 0271
a - 0272
a - 0273
a - 0274
a - 0275
a - 0276
a - 0277
a - 0278
a - 0279
a - 0280
a - 0281
a - 0282
a - 0283
a - 0284
a - 0285
a - 0286
a - 0287
a - 0288
a - 0289
a - 0290
a - 0291
a - 0292
a - 0293
a - 0294
a - 0295
a - 0296
a - 0297
a - 0298
a - 0299
a - 0300
a - 0301
a - 0302
a - 0303
a - 0304
a - 0305
a - 0306
a - 0307
a - 0308
a - 0309
a - 0310
a - 0311
a - 0312
a - 0313
a - 0314
a - 0315
a - 0316
a - 0317
a - 0318
a - 0319
a - 0320
a - 0321
a - 0322
a - 0323
a - 0324
a - 0325
a - 0326
a - 0327
a - 0328
a - 0329
a - 0330
a - 0331
a - 0332
a - 0333
a - 0334
a - 0335
a - 0336
a - 0337
a - 0338
a - 0339
a - 0340
a - 0341
a - 0342
a - 0343
a - 0344
a - 0345
a - 0346
a - 0347
a - 0348
a - 0349
a - 0350
            
Document Text Contents
Page 1

kutuphaneci - eskikitaplarim.com

user
Yapışkan Not
kutupyıldızı kitaplığı 1391

Page 175

yolu da, 7.30'da başlayıp 9.15'de biten öykünün anlatılma­
sında hiç ara vermeden, aynı «Sürekli eylem,. yöntemiyle
çekimi yapmaktı. Ve sonra bunu, kesintisiz bir çekimde ger­
çekleştirmek gibi çılgın bir fikre vardım.*

Dönüp de geriye baktığım zaman, yaptığımın oldukça
saçma olduğunu anlıyorum. Çünkü öykünün görsel anla­
tımında kesmenin ve montajın önemi konusundald kendi
teorilerimi yoketmiştim. Öte yandan film bir anlamda ön­
ceden-kesmeliydi (pre-cutl . Kameranın ve oyuncuların ha­
reketleri, benim her zamanki kesme uygulamamı yakından
izliyordu. Başka bir deyimle, bir epizod içinde heyecan du­
rumunun önemiyle ilişkili olarak görüntünün bo�utunu çe­
şitlendirme kuralını korudum.

Bu amacımız uğruna doğal olarak birçok dertle boğuş­
tuk, kamera yüzünden ortaya çıkan sorunlarsa, çok daha
ileri boyutlara vardı. Olaylar gün ışığında başlayıp gece
olunca bittiği için, 7.30 ile 9.15 arasındaki ışık akışını değiş­
tirme yoluyla arka planın gittikçe kararmasını sağlama­
mız gerekiyordu. Herhangi bir görüntü erimesi ya da za­
man hatası olmadan sürekliliği sağlamak için çok sayıda
teknik engelin üstesinden gelmek gerekliydi. Bunlardan bi­
ri de, sahneyi bölmeksizin her bobinin sonunda kameraya

* Alfred Hitchcock'un , Ölüm Kararı'nı hüner gösterisi olarak
tanımlaması, çekim tekniklerine aşina olmayan okurlar için
bir açıklama gerektiriyor. Kural olarak bir film sekansı, her
birinin süreleri 5 ile 15 saniye arasında değişen çekimlerden
oluşur. 1 ya da 1,5 saat süren bir film ise yaklaşık 600 çekim­
den meydana gelir. Ancak bazen -ki bu önceden montajlı
Hitchcock filmleri için büyük oranda özellikle doğrudur­
ıooo'e yakın çekim olabilir. Kuşlar'da ise 1360 çekim vardı.

Ölüm Kararı'nda her çekim, 10 dakika sürer. Bu da, ka­
meranın film koyma yuvasındaki tüm filın şeridinin uzunlu­
ğudur. Bu film, sinema tarihinde farklı kamera yerleştirme­
leri için hiçbir ara verilmeksizin, kesintisiz bir filmin çekil­
diği tek örnektir.

175

Page 176

yeni filmin nasıl yükleneceğiydi. Bu zorluğu, bir kamera­
nın yerine diğerini geçirdiğimiz sırada kameranın önünden
bir süre için olayı karartacak şekilde geçen kişiler kullana­
rak yendik. Bu yöntemle birisinin ceketinin yakın çekimiy­
le bitirirken daha sonraki bobini aynı kişiİlin aynı yakın
çekimiyle açıyorduk.
T : Tüm bunlar bir yana, renk unsurunu ilk kez kullanı­
yor olmanız da, sanıyorum güçlüklerinize yenilerini ekledi.
H : Evet. Çünkü rengi en aza indirmeye kesin kararlıydım.
Oturma odası, koridor ve mutfağın bir bölümünden olu­
şan bir apartman dairesi seti yapmıştık. Filmde New York
gökdelenleri tepeden görünüyordu. Arka planı, kameranın
odanın çevresindeki tekerlekler üzerinde dönebileceği şekil­
de yarım daire biçiminde yapmıştık. Bunu doğru perspek­
tif içinde göstermek için arka plan, apartman dairesindeki
dekor malzemelerinin üç katı büyüklüğündeydi. Ayrıca film
setiyle gökdelenler arasında cam elyafından yapılmış bu­
lut kümeleri vardı. Her bulut ayrı ayrı ve hareketliydi, ba­
zıları görünmez tellerle asılmışlardı, bazıları sopalara takıl­
mıştı. Bulutlar da, yarım daire planına göre yerleştirilmiş­
ti. Bulutlar için özel olarak düzenlenen bir hareket progra­
mımız vardı. Bobin değiştirirken bulutlar da soldan sağa
doğru ilerletiliyordu. Aslında hiçbir zaman perdede hareket
halindeyken gösterilmediler ama, kameranın her zaman
pencereyi görüntülemediğini unutmayın. Bu nedenle bobin­
leri her değiş_tirmemizde set işçileri, tüm bulutları hareket
planımızda belirtilen durumlarına getiriyordu. Bir bulut,
ufuk çizgisine ulaşır ulaşmaz hemen dışarı alınıyor ve baş­
ka bir tanesi pencerenin öteki yanında görünüyordu.
T : Ya renkle ilgili sorunlar?
H : Son dört ya da beş bobine doğru, yani başka bir deyim­
le gün batımı sırasında, güneşteki portakal renginin aşırı
derecede kuvvetli olduğunu farketmiştim. Bu nedenle son
beş bobinin çekimini yeniden yaptık. Şimdi konudan ayrı­
lıp, biraz renk , üzerinde konuşsak iyi olacak.

Ortalama bir kameraman çok iyi bir teknisyendir. Bir

176

Page 349

Bibliyografi

AMENGUAL, BARTHELEMY ve BORDE, RA YMOND Alfred
Hitchcock. CPremier Plan, Serdoc, Lyon, 1960.l

BOGDANOVICH, PETER : The Cimena of Alfred Hitchcock. CMo­
dern Sanat Film Kütüphanesi Müzesi, Doubleday and Co. ine.,
New York, 1963.l

Cahiers du Cinema : No. 39 (Özel sayıl , Paris, Ekim, 1953.

Cahiers du Cinema : No. 62, Paris, Ağustos-Eylül 1956.

DOUCHET, JEAN : Alfred Hitchcock. CL'Herne Cinema No. 1.
Paris, L'Herne Yayınlan, 1967.l

MANZ, HANS PETER : Alfred Hitchcock : eine Bildronik. CSans­
souci Verlag, Zürih, 1962.l

NOELE, PETER : An lndex to the creative work of Alfred Hitch­
cock. CSight and Sound dergisi eki; 'Endeks Dizileri', No. 18,
Londra, İngiliz Film Enstitüsü, 1949.l

PERRY, GEORGE : The Films of Alfred Hitchcock. CStudio Vista
Ltd. Londra, 1965.l

ROMMER, ERIC ve CHABROL, CLAUDE : Hitchcock. CClassiques
du Cinema, No. 6, Paris. Üniversite Yayınlan, 1937.l

WOOB, ROBIN : Hitchcock's Films. CA. Zwemmer Ltd., Londra,
1965.l

349

Similer Documents