Download Gospodarka magazynowa PDF

TitleGospodarka magazynowa
File Size2.6 MB
Total Pages119
Table of Contents
              1) Typowe przykłady struktur organizacyjnych
	2) Karta charakterystyki gospodarki magazynowej14
		1) Forma odbioru
			1) Wydawanie materiałów do produkcji
				2) Wydawanie materiałów na sprzedaż
			2) Dokumentacja spisowa
				3) Ustalenie stanu zapasów
            

Similer Documents