Download Czech and Slovak Cinema: Theme and Tradition (Traditions in World Cinema) PDF

TitleCzech and Slovak Cinema: Theme and Tradition (Traditions in World Cinema)
ISBN 139780748629268
CategoryArts - Film
Author
LanguageEnglish
File Size1.9 MB
Total Pages273
Table of Contents
              0748620818
Copyright
CONTENTS
TRADITIONS IN WORLD CINEMA
ACKNOWLEDGEMENTS
INTRODUCTION
1. HISTORY
2. COMEDY
3. REALISM
4. POLITICS
5. THE HOLOCAUST
6. LYRICISM
7. THE ABSURD
8. THE AVANT-GARDE
9. SURREALISM
10. ANIMATION
11. SLOVAK DIRECTIONS
BIBLIOGRAPHY
FILMOGRAPHY
INDEX
            
Document Text Contents
Page 136

LYRICISM

127

But it is clear that landscape is the real subject, with the fi lm dominated by
the evocation and pace of winter. There are extraordinary scenes of snow-
scapes – a village buried by snow, a fi gure skating on a frozen lake – against
which the human participants are tiny and incidental. Rather than being a mere
backdrop to the human story, the roles seem to be reversed. Jaromír Kačer’s
moving camera and crane shots and the evocative music of Irena and Vojtěch
Havel together create a melancholic beauty and almost a sense of suffocation.

Like Desire and The White Dove, it is a fi lm where the visual style prevails
and it is deliberately based on the qualities of old photographs. Vojnár regards
the photographic picture as a ‘revived memoir’. His hypnotic images – shining
windows in remote cottages, muffl ed fi gures against the snow – stem, he
believes, from a collective unconscious. A work of considerable power and
originality, it had little chance of achieving box offi ce success in the com-
mercialised 1990s and remains a relatively rare example of a Czech post-
Communist ‘auteur’ fi lm.

The black-and-white photography of Kačer is clearly central to this work and
he has also made important contributions to Tomáš Hejtmánek’s fi lm about
Vláčil, Sentiment (2003), and to Jana Ševčíková’s documentary Old Believers
(Starověrci, 2001), again with his distinctive and evocative use of black and
white. In Sentiment, Kačer was responsible for the location photography, the
landscapes and settings where Vláčil once shot fi lms such as Marketa Lazarová,
Valley of the Bees and Adelheid.

I have discussed a limited range of fi lms here. There are arguably many more
directors of photography who refl ect the Czech gift for lyricism – Václav Hanuš,
Jan Kališ and others. In fact, the ‘Czech school’ of cinematography, from
Stallich, Vích and Heller in the 1930s through to the present, has remained a
consistent element in Czech cinema. In the post-war period, Slovakia has found
its equivalents in the work of Stanislav Szomolányi, Igor Luther, Šimončič and
Štrba. It is a rich and important tradition that deserves an extended study in
its own right.

Notes

1. Cathy Greenhalgh, ‘Shooting from the Heart – Cinematographers and their
Medium’, in Roger Sears (editorial director), Making Pictures: A Century of
European Cinematography (New York: Abrams, 2003), p. 145

2. Parker Tyler, Classics of the Foreign Film: A Pictorial Treasury (London: Spring
Books, 1966), p. 95.

3. Paul Rotha with Richard Griffi th, The Film Till Now (London: Spring Books,
1963), pp. 607–8.

4. Zoë Bicât, ‘Jan Stallich: Extase 1933’ (Ecstasy), Making Pictures, p. 206.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Classics of the Foreign Film, p. 94.
8. Peter Demetz, Prague in Danger: The Years of German Occupation, 1939–45:

M1764 - HAMES TEXT.indd 127M1764 - HAMES TEXT.indd 127 30/4/09 11:53:0930/4/09 11:53:09

Page 272

INDEX

263

Štefánik, Milan R., 6, 214
Steklý, Karel, 34, 56–7
Štěpánek, Zdeněk, 18
Stivínová, Zuzana, 160–1
Stolen Airship, The (Ukradená vzducholod’),

198
Stolen Frontier, The (Uloupená hranice), 77,

100
Štoll, Ladislav, 99
Storm Over the Tatras (Bouře nad Tatrami),

112, 115
Štrba, Martin, 114, 126–7, 226
Střecha, Josef, 64
Stress of Youth (Trápení), 118
Strike, The (Siréna/The Siren), 11, 56–7, 77
Studio (magazine), 146
Štúr, L’udovít, 6
Štyrský, Jindřich, 3, 146, 160–1, 169–70, 185
Such is Life (Takový je život), 55–6
Sudetenland, 31, 46, 70, 124
Sufferings of Prince Sternenhoch, The (Utrpení

knížete Sternenhocha) (novel), 157, 170,
186

Suk, Josef, 30, 113
Šulaj, Ondrej, 209, 224, 227
Šulík, Martin, 69, 72–4, 126, 164, 206, 223–7
Sunshine in a Net (Slnko v sieti), 118, 173,

206–9
surrealism, 47, 55, 123, 168, 170, 172, 176,

179, 195, 199, 209
surrealism in France, 169–70
Surrealist Group in Prague, 39, 114, 144–5,

159–61, 164, 168–70, 177–9, 185
Surrealist Group in Slovakia, 169, 172
Surrealists of Spořilov, 170
Surviving Life (Theory and Practice) (Přežít

svůj život [teorie a praxe]), 204
Švandrlík, Miloslav, 87
Švankmajer, Jan, 50, 53, 107, 137, 142, 144,

162–3, 168–70, 174–86, 199–201, 203–4
Švankmajerová, Eva, 182, 185
Svěrák, Jan, 30–1, 52–3, 88, 113, 126, 140
Svěrák, Zdeněk, 30, 33, 45–6, 48–50, 52–3,

88, 126
Svitáček, Vladimír, 171
Svoboda, Jiří, 86
Sýkora, Jiří, 212, 218
Szomolányi, Stanislav, 127

Tábor, 17, 19
Tainted Horseplay (Kopytem sem, kopytem

tam/A Hoof Here, A Hoof There), 156
Tale of Honzík and Mařenka, The (Pohádka o

Honzíkovi a Mařence), 198
Talent Competition (Konkurs), 57–9, 65
Tales of Common Insanity (Příběhy

obyčejného šílenství) (play), 137, 141
Tank Battalion, The (Tankový prapor), 86
Tatarka, Dominik, 169, 172, 209, 224–5
Tatra Film Company, 20
Taussig, Pavel, 149
t’ažký, Ladislav, 210
Technik, Alfréd, 22
Teige, Karel, 145, 169–71, 175
Tenderness (Neha), 223–4

Terezín (Theresienstadt) concentration camp,
96–8, 101, 108–9

Theatre on the Balustrade (Divadlo na zábra-
dlí), 135

Theatre on the Promenade (Divadlo na korze),
218

Theatre of the Absurd, The (book), 129, 142
Theresienstadt: A Documentary from the

Jewish Settlement Area (Theresienstadt:
ein Dokumentarfi lm aus dem Jüdischen
Siedlungsgebiet), 97, 101

Thirty Years War, 26, 198
Thousand and One Nights, A (Pohádky tisíce

a jedné noci), 198
Three Daughters (Tri dcéry), 209
Tichý, František, 193
Tiso, Jozef, 7
To Be Alive!, 147
Toman, Ludvík, 173
Tonka of the Gallows (Tonka Šibenice), 55
Topol, Jachym, 164
Topol, Josef, 129
Touch and Imagination (Hmat a imaginace)

(book), 177
Toyen (Marie čermínová), 159–62, 170
Toyen, 159–62, 170
Transport from Paradise (Transport z ráje),

99, 101–2, 107, 122
Traps (Pasti, pasti, pastičky/Traps, Traps,

Little Traps), 91
Treasure of Bird Island, The (Poklad ptačího

ostrova), 196
Třestíková, Helena, 65–6
Trick Brothers studio, 188–9
Trnka, Jiří, 11, 18, 34, 37, 49, 188–96,

198–202
Trnka, Tomáš, 112
Trojan, Václav, 190–2, 195
True Story of Juraj Jánošík and Tomáš

Uhorčík, The (Pravdivá história o Jurajovi
Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi) 19, 29

Tuček, Benjamin, 72
Twelve Chairs, The (Dvanáct křesel), 36
Tyc, Zdeněk, 71
Týrlová, Hermina, 188, 196

Uher, Štefan, 11, 118, 168–9, 172–3, 206–9,
220, 224

Uhorčík, Tomáš, 19–20, 22
Umberto D, 59
Uncertain Season (Nejistá sezóna), 48
Union of Czech Visual Arts, 163
Unloved, The (novel), 108
Up and Down (Horem pádem), 72, 109
Urusevski, Sergei, 210
USA, 10, 18, 20, 30, 56, 70, 96, 147, 157
Utraquists, 17

Vachek, Karel, 91–2, 163, 179
Václav I, Duke, 4, 23
Václav I, King, 23
Václav IV, 17, 19
Václav, Petr, 71, 126
Vala, Jiří, 102
Valenta, Vladimír, 119

M1764 - HAMES TEXT.indd 263M1764 - HAMES TEXT.indd 263 30/4/09 11:53:1930/4/09 11:53:19

Page 273

CZECH AND SLOVAK CINEMA

264

Valentin the Kind (Valentin Dobrotivý), 37
Valerie and her Week of Wonders (Valerie a

týden divů), 123–5, 169, 173–5
Valley of the Bees (Údolí včel), 23–6, 127
Vančura, Vladislav, 11, 23–4, 45, 93, 126,

144–5, 148–50, 165, 172–3
Vaniš, Josef, 79
Vášáryová, Magda, 12, 23, 42, 124, 212
Vaterland – Pages from a Hunting Notebook

(Vaterland – lovecký deník), 186
Vávra, Otakar, 10, 15–19, 22, 27–9, 77, 100,

147–8
Velvet Revolution, 9
Venice Film Festival, 10–11, 19, 21, 35, 56,

77, 112, 114, 147
Veronika, 29
Very Late Afternoon of a Faun, The (Faunovo

velmi pozdní odpoledne), 156
Vích, Václav, 127
Vigo, Jean, 113, 146
Virile Games (Mužné hry), 199
Vitouš, Miroslav, 171
Vláčil, František, 11, 22–7, 30, 114, 119,

121–2, 125–7, 172, 207, 209
Voinovich, Vladimir, 46
Vojnár, Ivan, 126–7
Vojtek, Jaro, 201
VONS (Committee to Defend the Unjustly

Prosecuted), 132
Vorliček, Václav, 33, 49–50
Voskovec, Jiří, 10, 33–8, 53, 55, 57, 93, 113,

144–5, 168, 171, 195
Vostrčil, Jan, 59, 62–3
Votoček, Otokar, 137
Vyškočil, Ivan, 132–3

Waiting for Godot (čekají na Godota), 209
Wanderings of Jan Amos, The (Putování Jana

Amose), 29
Warsaw Pact, 8
Wasserman, Václav, 11, 210
Water and Work (Voda a práca), 164
Way Through the Bleak Woods, The (Cesta

pustým lesem), 126–7
Weiss, Jiří, 77, 95–6, 99–101, 108–9
Welles, Orson, 115
Werich, Jan, 10, 33–8, 53, 55, 57, 93, 113,

144, 168, 171, 195, 198, 201
What is to be Done? Or How I Journeyed

from Prague to česky Krumlove and Formed
My Own Government (Co dělat? Cesta z
Prahy do českého Krumlova aneb Jak jsem
sestavoval novou vládu), 91

White Disease, The (Bílá nemoc), 10

White Dove, The (Holubice), 119, 121–2,
125, 127, 207

Who Looks for Gold (Kdo hledá zlaté dno),
42

Who Will Guard the Guard? Dalibor or the
Key to Uncle Tom’s Cabin (Kdo bude hlídat
hlídače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce
strýčka Toma), 91–2

Who Would Kill Jessie? (Kdo chce zabít
Jessii?), 49–50

Wild Bees (Divoké včely), 68–70
Wild Flowers (Kytice/A Bouquet), 126
Wings of Fame, 137
Winter, Zigmund, 16
Winton, Nicholas, 108
Witchhammer (Kladivo na čarodějnice), 16,

27–8, 30
Without Beauty, Without Collar (Bez krásy,

bez límce) (novel), 102
Wolf Trap, The (Vlčí jáma), 100
Wolves’ Lairs (Vlčie diery), 21
World Belongs to Us, The (Svět patří nám),

10, 34–6
Writers Congress (1967), 81
Wrong Side Up (Příběhy obyčejného šílenství/

Tales of Everyday Insanity), 137, 141–2

Year of the Devil (Rok d’abla), 137, 140–1
Yiddish Art Theatre (Warsaw), 106
You Are Jan (Vy jste Jan) (play), 26
Your Money or Your Life (Penize nebo život),

34
Yutkevich, Sergei, 34

Zajíček, Pavel, 89
Žák, Václav, 40
Zavattini, Cesare, 59, 66
Žáviš, the Prince of Pornofolk Under the

Infl uence of Griffi th’s ‘Intolerance’ and
Tati’s ‘Monsieur Hulot’s Holiday’ or the
Foundation and Doom of Czechoslovakia
(1918–1992) (Žáviš, kniže pornofolku pod
vlivem Griffi thovy Intolerance a Tatiho
Prázdnin pana Hulota aneb vznik a zánik
československá, 1918–1992), 91

Zelenka, Petr, 52, 72, 137–42
Želivský, Jan, 19
Zeman, Karel, 188, 196–8
Zimková, Milka, 209
Žižka, Jan, 17
Zlín Film Studios (Gottwaldov Film Studios),

147, 188, 196
Zuzana Discovers the World (Zuzana objevuje

svět) (children’s book), 190

M1764 - HAMES TEXT.indd 264M1764 - HAMES TEXT.indd 264 30/4/09 11:53:1930/4/09 11:53:19

Similer Documents