Download chimia mediului PDF

Titlechimia mediului
File Size1.8 MB
Total Pages99
Table of Contents
              Ghid de studiere a cursului
	Scopul cursului
	Structura cursului
	Studiul cursului
	Oportunităţi
	Alte unelte pentru studiu
Cursul 1. Noţiuni de chimie generală
	1.1. Structura moleculară a materiei
	1.2. Legile chimiei
	1.3. Structura atomului
	1.4. Elemente chimice
Cursul 2. Legături chimice
	2.1. Legătura ionică
	2.2. Legătura covalentă
	2.3. Legătura coordinativă
	2.4. Legătura metalică
	2.5. Legătura intermoleculară de hidrogen
Cursul 3. Elementele chimice şi combinaţiile lor
	3.1. Nemetale
	3.2. Metale
	3.3. Metaloizi
	3.4. Aliaje
	3.5. Tipurile de combinaţii
Cursul 4. Stările naturale de agregare ale materiei
	4.1. Starea solidă
	4.2. Starea lichidă
	4.3. Starea gazoasă
Cursul 5. Teoria acizi baze
	5.1. Teoria lui Arrehnius
	5.2. Teoria protolitică
	5.3. Teoria lui Usanovich
Cursul 6. Reacţii chimice
	6.1. Reacţii chimice generale
	6.2. Reacţii specifice
Cursul 7. Termodinamica sistemelor naturale
	7.1. Factorii ce influenţează reacţiile chimice
	7.2. Echilibre în sisteme naturale
Cursul 8. Introducere în chimia organică
	8.1. Hidrocarburile
	8.2. Derivaţi funcţionali
            

Similer Documents